Glavna ulazna vrata su oku privlačan dio kućne fasade te s jedne strane naglašavaju karakter i namjenu kuće, a s druge strane moraju osigurati visok stupanj zaštite od provala.

Glavna karakteristika naših vrata je stabilnost i otpornost, koju Salamander postiže zahvaljujući zavarljivim kutnim PVC spojevima čime je osigurana nerazdvojivost okvira u kutnim dijelovima.

Salamander vrata pružaju iznimnu zaštitu od vremenskih neprilika, buke i prašine dok peterostruko zaključavanje onemogućava neželjenim gostima ulazak u kuću.

Proizvodimo jedno i više krilna vrata sa fiksnim i pomičnim bočnim dodacima te oberlihtom, s otvaranjem prema van ili prema unutra.

F1-100

Milardović - PVC vrata F1-100

F1-103

Milardović - PVC vrata F1-103

F1-201-1L

Milardović - PVC vrata F1-201-1L

F1-203-3L

Milardović - PVC vrata F1-203-3L

F2-100

Milardović - PVC vrata F2-100

F2-101

Milardović - PVC vrata F2-101

F2-103

Milardović - PVC vrata F2-103

F4-102

Milardović - PVC vrata F4-102

F4-103

Milardović - PVC vrata F4-103

F5-100

Milardović - PVC vrata F5-100

F5-202-2L

Milardović - PVC vrata F5-202-2L

F6-102

Milardović - PVC vrata F6-102

F6-202-2LW

Milardović - PVC vrata F6-202-2LW

F7-105

Milardović - PVC vrata F7-105

F9-201-1L

Milardović - PVC vrata F9-201-1L

F10-104

Milardović - PVC vrata F10-104

F11-106

Milardović - PVC vrata F11-106

FDLX-107

Milardović - PVC vrata FDLX-107

FFLT-103

Milardović - PVC vrata FFLT-103

PVC UKRASNI PANELI S INOX APLIKACIJOM

NX1-103

Milardović - PVC vrata NX1-103

NX2-101

Milardović - PVC vrata NX2-101

NX3-103

Milardović - PVC vrata NX3-103

NX4-105

Milardović - PVC vrata NX4-105

NX8-106

Milardović - PVC vrata NX8-106