PVC VRATA


Glavna ulazna vrata su oku privlačan dio kućne fasade te s jedne strane naglašavaju karakter i namjenu kuće, a s druge strane moraju osigurati visok stupanj zaštite od provala.

Glavna karakteristika naših vrata je stabilnost i otpornost, koju Salamander postiže zahvaljujući zavarljivim kutnim PVC spojevima čime je osigurana nerazdvojivost okvira u kutnim dijelovima.

Salamander vrata pružaju iznimnu zaštitu od vremenskih neprilika, buke i prašine dok peterostruko zaključavanje onemogućava neželjenim gostima ulazak u kuću.

Proizvodimo jedno i više krilna vrata sa fiksnim i pomičnim bočnim dodacima te oberlihtom, sa otvaranjem prema van ili prema unutra.

pvc-vrata-1

pvc-vrata-2

pvc-vrata-3

pvc-vrata-4